3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách v...

Xem thêm cafef.vn

11,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  840

 • P/E

  13.50

 • Giá trị sổ sách

  12,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.73

 • KLCP lưu hành

  1,126,474

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp