3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO được thành lập trên cơ sở hợp đồng thàn...

Xem thêm cafef.vn

1,100 -100 -8.33%
 • EPS 12 tháng

  -10

 • P/E

  -133.82

 • Giá trị sổ sách

  1,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.91

 • KLCP lưu hành

  9,007,500

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp