3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Là một trong những thương hiệu lớn về bất động sản khu dân cư và khu công nghiệp, BCCI đã ...

Xem thêm cafef.vn

41,900 +300 0.72%
 • EPS 12 tháng

  1,430

 • P/E

  29.22

 • Giá trị sổ sách

  24,230

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,633.57

 • KLCP lưu hành

  86,720,144

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp