3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn được thành lập ngày 4-3-1980, đến ngày 12-8-1993 Bộ xây dựng ra qu...

Xem thêm cafef.vn

9,800 +100 1.03%
 • EPS 12 tháng

  -1,070

 • P/E

  -9.14

 • Giá trị sổ sách

  16,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,207.46

 • KLCP lưu hành

  123,209,812

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp