3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam ...

Xem thêm cafef.vn

8,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.00

 • KLCP lưu hành

  2,047,932

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp