3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thống Nhất (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thống Nhất (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Công ty Cổ phần Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động ngày 24/02/2004, được thành lập the...

Xem thêm cafef.vn

42,200 +400 0.96%
 • EPS 12 tháng

  4,010

 • P/E

  10.52

 • Giá trị sổ sách

  25,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  346.04

 • KLCP lưu hành

  8,200,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp