3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần 482 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần 482 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Công ty cổ phần 482 là Doanh nghiệp cổ phần hoá năm 2004 được chuyển đổi từ doanh nghiệp n...

Xem thêm cafef.vn

600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  130

 • P/E

  4.78

 • Giá trị sổ sách

  10,130

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3.00

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp