3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần An Thịnh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần An Thịnh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần An Thịnh tiền thân là Xí nghiệp xây dựng Yên Thái được thành lập theo quyế...

Xem thêm cafef.vn

800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -150

 • P/E

  -5.28

 • Giá trị sổ sách

  2,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.11

 • KLCP lưu hành

  13,884,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp