3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (HNX)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy phép đăng ký...

Xem thêm cafef.vn

6,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,170

 • P/E

  -5.29

 • Giá trị sổ sách

  12,140

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  514.60

 • KLCP lưu hành

  83,000,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp