3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (Công ty APP) được thành lập ngày 28...

Xem thêm cafef.vn

4,600 +300 6.98%
 • EPS 12 tháng

  740

 • P/E

  6.25

 • Giá trị sổ sách

  11,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.73

 • KLCP lưu hành

  4,724,632

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp