3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UpCOM)

Công nghiệp / Cơ khí

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty C...

Xem thêm cafef.vn

18,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.72

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Công nghiệp / Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp