3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (UpCOM)

Nông nghiệp / Kinh doanh nông sản

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh ...

Xem thêm cafef.vn

60,000 +100 0.17%
 • EPS 12 tháng

  10,460

 • P/E

  5.74

 • Giá trị sổ sách

  37,910

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,556.20

 • KLCP lưu hành

  25,936,748

P/E Ngành Nông nghiệp / Kinh doanh nông sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp