3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp

Sau những năm đầu của thời kì đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang n...

Xem thêm cafef.vn

45,000 -800 -1.75%
 • EPS 12 tháng

  4,670

 • P/E

  9.64

 • Giá trị sổ sách

  19,360

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59,796.00

 • KLCP lưu hành

  1,328,800,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp