3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE)

Công nghệ / Công nghệ

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group được đăng ký thành lập ngày 20 tháng 9 năm ...

Xem thêm cafef.vn

1,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -780

 • P/E

  -1.41

 • Giá trị sổ sách

  10,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  179.86

 • KLCP lưu hành

  163,504,874

P/E Ngành Công nghệ / Công nghệ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp