3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nướ...

Xem thêm cafef.vn

55,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  12,660

 • P/E

  4.35

 • Giá trị sổ sách

  57,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  594.00

 • KLCP lưu hành

  10,800,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp