3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến cá tra

Tiền thân của Công ty trước đây là nhà máy đông lạnh của Công ty thuỷ sản An Giang được k...

Xem thêm cafef.vn

2,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -540

 • P/E

  -4.98

 • Giá trị sổ sách

  -6,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  75.90

 • KLCP lưu hành

  28,109,743

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến cá tra: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp