3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp  (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (UpCOM)

Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chính thức khai trương hoạt động vào ngày 0...

Xem thêm cafef.vn

25,900 +300 1.17%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,844.95

 • KLCP lưu hành

  71,233,550

P/E Ngành Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp