3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 tiền thân là Xí nghiệp Xây lắp Điện Tây Nguyên trực ...

Xem thêm cafef.vn

4,700 +300 6.82%
 • EPS 12 tháng

  -3,590

 • P/E

  -1.31

 • Giá trị sổ sách

  4,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.92

 • KLCP lưu hành

  1,800,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp