3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX)

Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp

Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thàn...

Xem thêm cafef.vn

52,400 +100 0.19%
 • EPS 12 tháng

  6,860

 • P/E

  7.64

 • Giá trị sổ sách

  15,390

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  790.16

 • KLCP lưu hành

  15,079,380

P/E Ngành Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp