3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 là công ty con của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điệ...

Xem thêm cafef.vn

8,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  170

 • P/E

  46.84

 • Giá trị sổ sách

  14,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10.69

 • KLCP lưu hành

  1,319,710

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp