3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tiền thân là Công ty xây lắp điện 3.1 được thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

3,700 +100 2.78%
 • EPS 12 tháng

  -440

 • P/E

  -8.47

 • Giá trị sổ sách

  4,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.95

 • KLCP lưu hành

  5,931,280

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp