3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Luyện kim

Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nư...

Xem thêm cafef.vn

20,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  14,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  39.70

 • KLCP lưu hành

  1,965,440

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Luyện kim: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp