3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HOSE)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) được thành lập theo Giấy phép hoạt động ...

Xem thêm cafef.vn

20,800 +600 2.97%
 • EPS 12 tháng

  890

 • P/E

  23.34

 • Giá trị sổ sách

  10,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,368.00

 • KLCP lưu hành

  210,000,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp