3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiền thân là Công ty Phát triển Kỹ nghệ Dược ...

Xem thêm cafef.vn

40,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,700

 • P/E

  8.52

 • Giá trị sổ sách

  38,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  736.12

 • KLCP lưu hành

  18,402,904

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp