3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UpCOM)

Năng lượng / Than

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, trước đây là Xí nghiệp Chế biến Kinh do...

Xem thêm cafef.vn

900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  5,930

 • P/E

  0.15

 • Giá trị sổ sách

  15,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.81

 • KLCP lưu hành

  8,678,238

P/E Ngành Năng lượng / Than: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp