3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình được thành lập ngày 20/06/2003 với sự góp vốn của 4 cổ đô...

Xem thêm cafef.vn

4,300 +400 10.26%
 • EPS 12 tháng

  -10

 • P/E

  -424.90

 • Giá trị sổ sách

  8,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  114.08

 • KLCP lưu hành

  26,530,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp