3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tiền thân là CTCP Thủy điện Cửa Đạt, do Sở kế h...

Xem thêm cafef.vn

20,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,460

 • P/E

  13.75

 • Giá trị sổ sách

  20,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,684.17

 • KLCP lưu hành

  83,789,658

P/E Ngành Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp