3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE)

Dịch vụ / Phim ảnh và Giải trí

Thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) khởi đầu là trang thông tin đ...

Xem thêm cafef.vn

9,250 0 0%
 • EPS 12 tháng

  400

 • P/E

  22.99

 • Giá trị sổ sách

  10,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,215.02

 • KLCP lưu hành

  131,353,264

P/E Ngành Dịch vụ / Phim ảnh và Giải trí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp