3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Xây dựng số 9 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xây dựng số 9 trực thuộ...

Xem thêm cafef.vn

5,500 -100 -1.79%
 • EPS 12 tháng

  820

 • P/E

  6.74

 • Giá trị sổ sách

  5,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  64.32

 • KLCP lưu hành

  11,695,200

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp