3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Điện tử gia dụng

Tiền thân của Công ty là Công ty Điện tử Bình Hòa - Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng ...

Xem thêm cafef.vn

18,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  54.81

 • KLCP lưu hành

  2,900,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Điện tử gia dụng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp