3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (HNX)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh tiền thân là Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công ty Hợp tác ...

Xem thêm cafef.vn

20,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,740

 • P/E

  5.34

 • Giá trị sổ sách

  21,010

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  150.00

 • KLCP lưu hành

  7,499,960

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp