3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần VIWACO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần VIWACO (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Ngày 22 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản số 4755/UB_KH&ĐT, c...

Xem thêm cafef.vn

39,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,850

 • P/E

  13.85

 • Giá trị sổ sách

  17,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,264.00

 • KLCP lưu hành

  32,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp