3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (UpCOM)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân được thành lập ngày 04/05/2006. Tháng 12/2010, cổ phiế...

Xem thêm cafef.vn

700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -160

 • P/E

  -4.31

 • Giá trị sổ sách

  10,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3.18

 • KLCP lưu hành

  4,544,953

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp