3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tiền thân là Nhà máy xi măng Yên Bái - doanh...

Xem thêm cafef.vn

5,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  710

 • P/E

  7.73

 • Giá trị sổ sách

  10,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  64.76

 • KLCP lưu hành

  11,774,180

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp