3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần VINACONEX 21 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng số 21 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩ...

Xem thêm cafef.vn

6,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -100

 • P/E

  -68.43

 • Giá trị sổ sách

  10,070

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  82.80

 • KLCP lưu hành

  11,999,789

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp