3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 tiền thân là Xí nghiệp bê tông đúc sẵn Hải Hưng được thành ...

Xem thêm cafef.vn

600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -990

 • P/E

  -0.61

 • Giá trị sổ sách

  -5,940

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5.04

 • KLCP lưu hành

  8,399,889

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp