3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo là DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền ...

Xem thêm cafef.vn

9,000 -1,400 -13.46%
 • EPS 12 tháng

  380

 • P/E

  23.38

 • Giá trị sổ sách

  10,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.50

 • KLCP lưu hành

  5,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp