3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu tiền thân là Công ty Lâm viên Cây xa...

Xem thêm cafef.vn

25,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,180

 • P/E

  5.98

 • Giá trị sổ sách

  19,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  85.00

 • KLCP lưu hành

  3,400,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp