3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Viễn Liên (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Viễn Liên (HNX)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

Công ty cổ phần Viễn Liên được thành lập theo giấy phép số 223/GPUB ngày 02/3/1993 do UBND...

Xem thêm cafef.vn

9,300 +200 2.2%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  227.50

 • Giá trị sổ sách

  10,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  145.24

 • KLCP lưu hành

  15,617,632

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp