3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định tiền thân là Công ty quản lý công trình đô thị ...

Xem thêm cafef.vn

9,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  580

 • P/E

  16.18

 • Giá trị sổ sách

  10,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.31

 • KLCP lưu hành

  1,841,617

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp