3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng

Tiền thân của Công ty CP Xà Phòng HN là Nhà máy Xà Phòng HN, được thành lập vào năm 1958 v...

Xem thêm cafef.vn

4,200 -300 -6.67%
 • EPS 12 tháng

  -1,020

 • P/E

  -4.11

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  54.48

 • KLCP lưu hành

  12,972,475

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp