3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được thành lập từ năm 1992 (tách ra từ công ty Cấ...

Xem thêm cafef.vn

6,500 -1,000 -13.33%
 • EPS 12 tháng

  690

 • P/E

  9.39

 • Giá trị sổ sách

  11,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  94.89

 • KLCP lưu hành

  14,597,860

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp