3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh
(Upcom)

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty Công trình công cộng Trà Vinh là doanh nghiệp nhà nước phục vụ hoạt động công ích ...

Xem thêm cafef.vn

8,400 -900 -9.68%
 • EPS 12 tháng

  3,620

 • P/E

  2.32

 • Giá trị sổ sách

  15,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.70

 • KLCP lưu hành

  1,750,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp