3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (HOSE)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Được thành lập theo Luật Chứng khoán và những quy định có liên quan về chứng khoán, giao d...

Xem thêm cafef.vn

20,200 -100 -0.49%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  252.28

 • Giá trị sổ sách

  12,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,056.55

 • KLCP lưu hành

  151,314,509

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp