3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tiền thân là Tổng Công ty Thép Việt Nam, được thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

8,800 -1,100 14.29%
 • EPS 12 tháng

  -380

 • P/E

  -23.15

 • Giá trị sổ sách

  13,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,966.40

 • KLCP lưu hành

  678,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp