3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ...

Xem thêm cafef.vn

7,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  18.96

 • KLCP lưu hành

  2,400,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp