3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Hàng Hải (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Hàng Hải (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tiền thân là Đội khảo sát thiết kế trự...

Xem thêm cafef.vn

16,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  6,690

 • P/E

  2.44

 • Giá trị sổ sách

  23,280

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  65.27

 • KLCP lưu hành

  4,004,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp