3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 đã khôn...

Xem thêm cafef.vn

12,600 -400 -3.08%
 • EPS 12 tháng

  1,560

 • P/E

  8.05

 • Giá trị sổ sách

  15,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  119.92

 • KLCP lưu hành

  9,517,289

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp