3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Viện thiết kế Tổng hợp thành lập năm 1960, đến năm 1967 được đổi tên là Viện Quy hoạch và ...

Xem thêm cafef.vn

15,400 +500 3.36%
 • EPS 12 tháng

  1,570

 • P/E

  9.82

 • Giá trị sổ sách

  12,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  411.05

 • KLCP lưu hành

  26,691,319

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp