3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh...

Xem thêm cafef.vn

17,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  20,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  46.98

 • KLCP lưu hành

  2,700,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp